Reserved for Birds

Memorial Meadow for Johann Andreas Naumann.
Isle of Skye, Scotland

An caoidh mi, càite an toir mi na

flùraichean nuair a tha an geamhradh ann?